"โลกใบเล็กของเด็กดอยแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 9 (Small World Festival 2018) ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

         

          วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. นางเรณู นะนักวัฒน์ รองปลัดฯ อบจ.แม่ฮ่องสอน (แทนนายกฯอบจ.)ได้รับเกียรติเชิญร่วมแถลงข่าวกิจกรรมงาน "โลกใบเล็กของเด็กดอยแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 9 (Small World Festival 2018) ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยจะมีการจัดกิจกรรมในวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองจองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อระดมทุนสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล และส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมและอาชีพในท้องถิ่นของเด็กและเยาวชน อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรม 11 ชาติพันธุ์ ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสและเรียนรู้ความหลากหลายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน