[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอุทยานการเรียนรู้ ไทใหญ่และชาติพันธ์ ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  • พิมพ์

[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอุทยานการเรียนรู้ ไทใหญ่และชาติพันธ์ ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์