[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง มส.ถ. 1-0005 บ้านท่าข้าม - บ้านเสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง มส.ถ. 1-0005 บ้านท่าข้าม - บ้านเสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)