[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) สำหรับนักเรียนโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ ระดับชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1/2562 จำนวน 588 คน ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 ตุลาคม 2562 รวมจำนวน 8 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) สำหรับนักเรียนโรงเรียน อบจ.
บ้านจองคำ ระดับชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1/2562  จำนวน  588  คน
ตั้งแต่วันที่ 1 – 10  ตุลาคม  2562 รวมจำนวน  8  วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง