[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างติดตั้งเวทีพร้อมอุปรณ์ตกแต่งเวที ขนาดใหญ่และจัดเตรียมสถานที่ ตามโครงการอนุรักษ์ ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้กิจกรรม สืบสานประเพณีดับไฟเทียน ปอยอ่องจ๊อด ต.แม่ฮี้ อ.ปาย ประจำปี 2562 โดยวิ

[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างติดตั้งเวทีพร้อมอุปรณ์ตกแต่งเวที ขนาดใหญ่และจัดเตรียมสถานที่ ตามโครงการอนุรักษ์ ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้กิจกรรม สืบสานประเพณีดับไฟเทียน ปอยอ่องจ๊อด ต.แม่ฮี้ อ.ปาย ประจำปี 2562  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง