ขอเชิญชวนร่วมประกวดคลิปวิดีโอภายใต้แนวคิด "บ้านฉันมีดี"

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอ
ภายใต้แนวคิด "บ้านฉันมีดี" ในนามของตัวแทนหมู่บ้าน /ชุมชน ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 18,000 บาท รายละเอียดดังนี้

NTCreateVD.fn