แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน (กรณีร้องขอด้วยผู้แทน) เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 70
แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน (กรณีร้องขอด้วยตนเอง) เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 77
มอบหมายให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 68
แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 77
จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย โอฬาร มณีคันโท 86