แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 12
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 9
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข-1060 แม่ฮ่องสอน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 7
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 9
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1 รายการ (สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง) เพื่อใช้กับรถบรรทุก 4 คัน ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 9
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างทำขาเสียบเสาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 10
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 4 รายการ เพื่อใช้กับรถเกรดเดอร์ ยี่ห้อ Hidromek หมายเลขทะเบียน ตค 192 แม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 10
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 9
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน 40-0058 แม่ฮ่องสอน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 15
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 17
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] ซื้อวัสดุสำนักงาน 28 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 10
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 13
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทางพร้อมทำความสะอาดถนนทางหลวงท้องถิ่น สาย มส ถ1-0011 บ้านหัวปอน-บ้านมะหินหลวง ต.แม่ยวมน้อย อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 17
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนชุดทำความร้อน ปริ้นเตอร์ FUJI-XEROX color CM305DF กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 17
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] วัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 2 รายการ เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 13
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 16 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติราชการของกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 14
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 16 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติราชการของกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 16
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 7 รายการ เพื่อใข้กับรถเกรดเดอร์ ยี่ห้อ วอลโว่ หมายเลขทะเบียน ตค 135 แม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 17
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่สำหรับรถบรรทุก ยี่ห้อมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน 80-1056 แม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 16
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่สำหรับรถบรรทุก ยี่ห้อมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน 80-1056 แม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 13
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทางพร้อมทำความสะอาดถนนทางหลวงท้องถิ่น สาย มส ถ1-0003 บ้านหัวน้ำแม่สะกึ๊ด-ห้วยตอง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 14
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทางพร้อมทำความสะอาดถนนทางหลวงท้องถิ่น สาย มส ถ1-0002 บ้านทุ่งยาวใต้-บ้านห้วยไม้ดำ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 10
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทางพร้อมทำความสะอาดถนนทางหลวงท้องถิ่น สาย มส ถ1-0001 บ้านไม้ซางหนาม-บ้านกลาง ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 6
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทางพร้อมทำความสะอาดถนนทางหลวงท้องถิ่น สาย มส ถ1-0009 บ้านห้วยหยวก-บ้านแม่โถกลาง และสาย มส ถ1-0010 บ้านแม่โถกลาง-บ้านขุนแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 6
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 16
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) สำหรับนักเรียนโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ ระดับชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 588 คน (ระหว่างวันที่ 1-30 สิงหาคม 2562) รวมจำนวน 21 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 10
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] ซื้อชุดกีฬา จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 11
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน กข 1143 แม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 18
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 17
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] ซื้อต้นรวงผึ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 17