แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[ประกวดราคา] ซื้อรถตักล้อยาง ขนาดไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 3
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานอบจ.แม่ฮ่องสอน (ห้องกองพัสดุและทรัพย์สิน และห้องกองคลัง) ตามแบบแปลนของ อบจงแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 1
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างกู้ข้อมูล Harddisk โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 5
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จัดจ้างปริ้นสติ๊กเกอร์รีดลงบนโฟมบอร์ด จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 1
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จัดซื้อวัสดุการเกาตร จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 0
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จัดจ้างปริ้นสติ๊กเกอร์รีดลงบนโฟมบอร์ด จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 0
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จัดจ้างออกแบบวารสาร "แม่ร่องสอน" ปีที่ 17 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนมกราคา 2562 ตามโครงการประชาสัมพันธ์กิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 1
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างจัดแสดงศิลปะป้องกันตัวแม่ไม้มวยไทย โดยวธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 15
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างตกแต่งเวที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 13
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักของทางราชการ เลขที่ 61/12 (บ้านพักปลัดฯ ภายในศูนย์เครื่องมือกล อบจ.มส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 6
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 11
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 34 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 13
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างจัดหาศิลปิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 17
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างจัดดอกไม้ประดับโพเดี่ยม ชุดรับแขก เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ที่มาของรายได้ท้องถิ่น วันที่ 30 มกราคม 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 0
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 10
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 13
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 12
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 12
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 9
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จัดจ้างรถตู้ปรับอากาศ (ทรงสูง) พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 9
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จัดจ้างทำพุ่มดอกไม้สด จำนวน 2 พุ่ม เพื่อใช้ตามโครงการเสริมสร้างพลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 8
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 8
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 7
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ สำหรับรถขุดไฮดรอลิค ยี่ห้อ ฮิตาชิ หมายเลขทะเบียน ตค 57 แม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 7
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างเหมาเปลี่ยนอะไหล่ สำหรับรถเกรดเดอร์ ยี่ห้อ วอลโว่ หมายเลขทะเบียน ตค 135 แม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 0
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างเหมาเครื่องเสียง (ชุดใหญ่) ภายใต้กิจกรรม ของดีอำเภอสบเมย ประเพณี วัฒนธรรม รวมชนเผ่าชาวสบเมย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 4
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] ซื้อวัสดุอุปกรณ์ 4 รายการ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ที่มาของรายได้ท้องถิ่นฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 5
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] ซื้อพันธุ์ไม้ (ต้นมะนาวแป้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 7
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างเหมาจัดสถานที่และเต็นท์ พร้อมรื้อถอน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 7
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 7