แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างจัดทำปฏิทินตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย ธาวินี มั่นคง 6
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] ซื้อโต๊ะทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย ธาวินี มั่นคง 6
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] ซื้อเก้าอี้พนักพิงสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย ธาวินี มั่นคง 6
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างจัดพิธีเปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย ธาวินี มั่นคง 6
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างเหมาเตรียมสถานที่ตลอดการแข่งขัน และพิธีเปิด ตามโครงการมหกรรม เดิน วิ่ง ปั่น แอโรบิก เพื่อสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย ธาวินี มั่นคง 6
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง และแก้วพลาสติก ตามโครงการมหกรรม เดิน วิ่ง ปั่น แอโรบิก เพื่อสุขภาพ ณ อำเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย ธาวินี มั่นคง 7
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทางพร้อมทำความสะอาดถนนทางหลวงท้องถิ่นสาย มส ถ 1-0003 บ้านหัวน้ำสะกึ๊ด - ห้วยตอง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย ธาวินี มั่นคง 7
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทางพร้อมทำความสะอาดถนนทางหลวงท้องถิ่นสาย มส ถ 1-0001 บ้านไม้ซางหนาม - บ้านกลาง ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย ธาวินี มั่นคง 5
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทางพร้อมทำความสะอาดถนนทางหลวงท้องถิ่นสาย มส ถ 1-0002 บ้านทุ่งยาวใต้ - บ้านห้วยไม้ดำ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย ธาวินี มั่นคง 5
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างจัดเวที พร้อมระบบเครื่องเสียง และระบบไฟ แสง สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย ธาวินี มั่นคง 5
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ จำนวน 50 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย ธาวินี มั่นคง 7
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ในราชการกองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแมฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย ธาวินี มั่นคง 5
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในราชการกองแผนและงบประมาณ อบจ.มส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย ธาวินี มั่นคง 7
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in place recycling) สายทาง มส ถ1-0001 บ้านไม้ซางหนาม - บ้านกลาง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย ประภัสสร เย็นใจ 48
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] ซื้อถ้วยรางวัล และเหรียญรางวัล ตามโครงการมหกรรม เดิน วิ่ง ปั่น แอโรบิก เพื่อสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย ธาวินี มั่นคง 4
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างตรวจเช็คซ่อมโทรศัพท์ ที่ใช้ภายในและภายนอกของสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 6 หมายเลข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย ธาวินี มั่นคง 5
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กก 4444 แม่ฮ่องสอน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย ธาวินี มั่นคง 5
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างเหมาตกแต่งสถานที่จัดงาน เปิดเมิงไต ชิมอาหารไทยใหญ่ ชมสินค้าท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย ธาวินี มั่นคง 3
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างทำโคมหูกระต่าย จำนวน 300 อัน ตามโครงการจัดงานแสดงสินค้าชุมชน เปิดเมิงไต ชิมอาหารไทยใหญ่ ชมสินค้าท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย ธาวินี มั่นคง 4
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย ธาวินี มั่นคง 3
สัญญาโครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All In One Solar Street Light) แบบเสากิ่งเดี่ยวบนทางหลวงท้องถิ่น เขียนโดย ธาวินี มั่นคง 16
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ (ทรงสูง) พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย ธาวินี มั่นคง 3
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างพิมพ์วารสาร แม่ร่องสอน ฉบับประจำเดือนตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย ธาวินี มั่นคง 10
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครงและติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย ธาวินี มั่นคง 9
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างจัดทำบ้านชนเผ่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย ธาวินี มั่นคง 7
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างจัดชุดการแสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย ธาวินี มั่นคง 6
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] ซื้อพลุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย ธาวินี มั่นคง 10
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างเหมาจัดทำแลนด์มาร์ก แม่ฮ่องสอน...เมืองแห่งโคมตะวันตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย ธาวินี มั่นคง 9
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างทำโต๊ะและเก้าอี้ไม้ไผ่ จำนวน 30 ชุด ตามโครงการ เปิดเมิงไต ชิมอาหารไทยใหญ่ ชมสินค้าท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย ธาวินี มั่นคง 11
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย ธาวินี มั่นคง 10