แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างพิมพ์เอกสาร พิมพ์ปก เข้าเล่มเอกสาร รายงานประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 200 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 1
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลข 40 - 0058 แม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 13
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] ซื้อโปรแกรมดูแลจุดซื้อ จุดขาย คุมคลังสินค้า พร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบขายปลีก จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 15
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างเหมาซ่อมแซมถนนที่เสียหายเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร ส-ยทาง มส.ถ. 1-003 บ้านหัวน้ำแม่สะกึ๊ด หมู่ที่ 10 ต.ผ่าบ่อง - บ้านห้วยตอง ต.ห้วยปูลิง อ.เมือง จ.แม เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 2
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างเหมาเปลี่ยนอะไหล่และตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถขุดไฮดรอลิค ยี่ห้อ ฮิตาชิ หมายเลขทะบียน ตค 57 แม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 15
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำอนุบาล โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 18
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง มส.ถ. 1-0005 บ้านท่าข้าม - บ้านเสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 22
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ (ทรงสูง) พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 10 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 2
[ประกาศ] แก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 24
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] ซื้อกระเป๋าผ้าดิบพร้อมสกรีน จำนวน 143 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 1
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ สำหรับรถบรรทุกชานต่ำ ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80-1397 แม่ฮ่องสอน โดยเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 15
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 22
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม 6 รายการ เพื่อใช้ในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 15
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ (ทรงสูง) พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 5 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 0
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) สำหรับนักเรียนโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ ระดับชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 588 คน ระหว่างวันที่ 4 - 28 มิถุนายน 2562 รวม 19 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 17
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 30
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 24
[ประกาศผู้เสนอราคา] ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 9
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1 รายการ เพื่อใช้กับรถเกรดเดอร์ ยี่ห้อ วอลโว่ หมายเลขทะเบียน ตค 135 แม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 27
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ จำนวน 49 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 0
[ประกาศ] ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 55
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3 รายการ เพื่อใช้กับรถบรรทุกเทท้าย ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80 - 1706 แม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 24
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างเหมาเปลี่ยนอะไหล่และซ่อมล้างระบบแอร์ สำหรับรถขุดไฮดรอลิค ยี่ห้อฮิตาชิ ตค 106 แม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 27
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] ซื้อสื่อและวัสดุ/อุปกรณ์ จำนวน 45 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 32
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างทำป้ายไวนิล, สติ๊กเกอร์รีดโฟมบอร์ดและแผ่นพับ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 25
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างจัดสถานที่ พร้อมตกแต่ง และทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 26
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างติดตั้งเต็นท์ พร้อมรื้อถอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 18
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอุทยานการเรียนรู้ ไทใหญ่และชาติพันธ์ ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 31
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างจัดสถานที่พร้อมตกแต่ง จัดการแสดงพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 15
[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างจัดเวที ระบบไฟฟ้า และเครื่องเสียง(ชุดเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พงศ์พล ห่อตระกูล 12