เครือข่ายต้นกล้า อบจ.โรงเรียนปาย แบ่งปันผ่านตู้ปันสุข

          เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 เครือข่ายต้นกล้า อบจ.โรงเรียนปายวิทยาคาร นำรายได้จากการจำหน่ายขวดพลาสติกตามโครงการขวดพลาสติกร่วมรักษ์โลก จัดซื้ออาหารแห้ง ขนม นม ปลากระป๋อง ข้าวสาร เพื่อแบ่งปันอาหารให้กับผู้ยากไร้หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรค COVID 19 ผ่านตู้ปันสุข ในพื้นที่อำเภอปาย จำนวน 2 จุด คือ ตู้ปันสุขบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอปาย และตู้ปันสุขหน้าสถานีตำรวจภูธรปาย

 


พิมพ์   อีเมล