ส่งเครื่องจักรกลพร้อมพนักงานขับ ออกปฎิบัติงานแก้ไขเหตุดินสไลด์ทับเส้นทางระหว่างบ้านหัวน้ำแม่สะกึ๊ด ตำบลผาบ่อง - ตำบลห้วยปูลิง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดส่งเครื่องจักรกลพร้อมพนักงานขับ ออกปฎิบัติงานแก้ไขเหตุดินสไลด์ทับเส้นทางระหว่างบ้านหัวน้ำแม่สะกึ๊ด ตำบลผาบ่อง - ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  วันที่ 30 พฤษภาคม 2563

 


พิมพ์   อีเมล