"แม่ฮ่องสอนเมืองพิเศษทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 2563"


          นายกอัครเดช วันไชยธนวงศ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เข้าร่วมงานสมัชชา "แม่ฮ่องสอนเมืองพิเศษทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 2563 ว่าด้วยเรื่องจัดทำข้อเสนอและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่ดินในเขตป่าอนุรักษ์"  ณ สวนหมอกคำ รีสอร์ท อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน  2563

 


พิมพ์   อีเมล