ออกบริการแก้ไขเหตุดินและหินขนาดใหญ่สไลด์ทับเส้นทางเข้า - ออก บ้านไม้สะเป่ หมู่ที่ 9 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง

                    ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับแจ้งจาก นายพิริยะ ตวงลาภทวีกิจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ว่าเกิดเหตุดินและหินขนาดใหญ่สไลด์ทับเส้นทางเข้า - ออก บ้านไม้สะเป่ หมู่ที่ 9 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงจัดส่งเครื่องจักรกลพร้อมพนักงานขับ ออกปฏิบัติติงานแก้ไขเหตุดังกล่าว ซึ่งขณะนี้สามารถใช้เส้นทางดังกล่าวสัญจรได้ตามปกติ 4 สิงหาคม 2563


พิมพ์   อีเมล