แก้ไขปัญหาน้ำกัดเซาะผิวถนน บ้านหัวน้ำแม่สะกึ๊ด ตำบลผาบ่อง ถึง บ้านห้วยตอง ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

         

          ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม องค์การบริหารสจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปฏิบัติงานแก้ไขซ่อมแซมผิวถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับแจ้งจาก นายแสงทอง ขยันดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขต 5 อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ว่าเกิดเหตุน้ำกัดเซาะผิวถนนเส้นทางหลัก ระหว่างบ้านหัวน้ำแม่สะกึ๊ด ตำบลผาบ่อง ถึง บ้านห้วยตอง ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงจัดส่งเครื่องจักรกลพร้อมพนักงานขับ ออกปฏิบัติติงานแก้ไขเหตุดังกล่าว ซึ่งขณะนี้สามารถใช้เส้นทางดังกล่าวสัญจรได้ตามปกติแล้ว

 


พิมพ์   อีเมล