วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

          นางเรณู นะนักวัฒน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน


พิมพ์   อีเมล