พิธีเปิดกีฬา 329 ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 26

นายโชคชัย เวชกิจ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬา 329 ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 26  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ บ้านรุ่งอรุณ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


พิมพ์   อีเมล