โครงการจิตอาสาพัฒนาสถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกจังหวัดแม่ฮ่องสอน

          คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาสถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ บริเวณอุโบสถ วัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 


พิมพ์   อีเมล