ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ณ ร้านเฮ็ดก้อเหลียว

          นายนฤวุฒิ นิรุตติพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ณ ร้านเฮ็ดก้อเหลียว ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562

 


พิมพ์   อีเมล