กิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ประกอบการร้านเฮ็ดก้อเหลียว

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยการนำของนายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  จัดกิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ประกอบการร้านเฮ็ดก้อเหลียว ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาร้านเฮ็ดก้อเหลียว  ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมพิชชาพร เฮ้าส์ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 


พิมพ์   อีเมล