โครงการใช้เวลาว่างสร้างอาชีพเสริมผู้สูงอายุ (กิจกรรมที่ 2 การผลิตดอกไม้จันทน์พวงหรีด)

          นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีปิด โครงการใช้เวลาว่างสร้างอาชีพเสริมผู้สูงอายุ (กิจกรรมที่ 2 การผลิตดอกไม้จันทน์พวงหรีด)  ซึ่งดำเนินการจัดอบรม ระหว่างวันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์วัดแม่ลาน้อย ตำบลแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 


พิมพ์   อีเมล