"นวัตกรรมการจัดการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน"

          นายนฤวุฒิ นิรุตติพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร และศึกษาดูงาน หลักสูตร "นวัตกรรมการจัดการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน"

ระหว่างวันที่ 18 - 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเทวราช อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

 


พิมพ์   อีเมล