ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยฯ ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบเหตุอุทกภัย

          ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับการประสานงานว่า เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากที่ วัดป่าถ้ำวัวฯ ตำบลห้วยผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่  ๘ กันยายน ๒๕๖๓  ส่งผลให้ถนนถูกตัดขาดไม่สามารถเดินทางเข้าวัดได้และท่อน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคถูกน้ำพัดพาทำให้ขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค  ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม อบจ. แม่ฮ่องสอน จึงได้จัดส่งเครื่องจักรกล (รถขุด 1 คัน / รถน้ำ 1 คัน) พร้อมพนักงานขับ ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบเหตุอุทกภัย และได้รับความเสียหายจากน้ำป่าไหลหลากดังกล่าว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่แล้ว 

 


พิมพ์   อีเมล