ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยฯ ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบเหตุอุทกภัย พื้นที่บ้านห้วยส้านใหม่ ต.ห้วยผา อ.เมือง

          ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดส่งเครื่องจักรกลพร้อมพนักงานขับ ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบเหตุอุทกภัย และได้รับความเสียหายจากน้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่บ้านห้วยส้านใหม่ ต.ห้วยผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่ดังกล่าว  เมื่อวันที่  ๘ กันยายน ๒๕๖๓ 

 


พิมพ์   อีเมล