โครงการลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น ปี 5

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยการนำของนายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ จัดโครงการลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น ปี 5  ระหว่างวันที่ 1 - 10 เมษายน 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้) ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 


พิมพ์   อีเมล