ขอเชิญเยาวชนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้น “ผู้นำท้องถิ่น (อบจ.) ในทัศนของคน Gen Z”


พิมพ์   อีเมล