13 ตุลาคม 2563

 

วันที่ 13 ตุลาคม 2563
นางเรณู นะนักวัฒน์ รองปลัดฯ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้างในสังกัดเข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ณ หอประชุมเสรีพิทักษ์(สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ) และเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี  ณ บริเวณถนนสัมพันธ์เจริญเมือง (หอนาฬิกา)  เวลา 8.00 น. 


นางเรณู นะนักวัฒน์ รองปลัดฯ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้างในสังกัดเข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ณ หอประชุมเสรีพิทักษ์ (สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ) เวลา 18.30 น. 

 


พิมพ์   อีเมล