จิตอาสา พระราชทาน เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องในวันปิยมหาราช

          นางแสงทอง นันทะพรพิบูลย์ หัวหน้าสำนักปลัดฯ นำเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมกิจจกรรม จิตอาสา พระราชทาน เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องในวันปิยมหาราช โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และตัวแทนภาคประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ วัวป่าถ้ำวัว เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 น.

 


พิมพ์   อีเมล