บรรยากาศวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

          บรรยากาศวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินทางเข้ามาตรวจสอบความเรียบร้อยของการรับสมัคร ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

 


พิมพ์   อีเมล