พระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563

          นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมหัวหน้าส่วน และเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมเสรี พิทักษ์ (สหกรณ์ออมทรัพย์ครู แม่ฮ่องสอน จำกัด) อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 

พิมพ์   อีเมล