[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตอนที่ ๒ สายทาง มส.ถ.๑-๐๐๐๓ บ้านหัวน้ำแม่สะกึ๊ด ตำบลผาบ่อง - บ้านห้วยตอง ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน - อำเภอกัลยานิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบแปลนองค์การบ

[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตอนที่ ๒ สายทาง มส.ถ.๑-๐๐๐๓ บ้านหัวน้ำแม่สะกึ๊ด ตำบลผาบ่อง - บ้านห้วยตอง ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน - อำเภอกัลยานิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


พิมพ์   อีเมล