หอมแดงศรีสะเกษ

สำนักงานพานิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ได้รับแจ้งจากสำนักงานพานิชย์จังหวัดศรีษะเกษ  ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายผลผลิตหอมแดงของเกษตรกร  ผลผลิตหอมแดงปึ๋ง (หอมแดงแห้งไม่ได้มัดจุก)  ให้ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ  โดยสามารถประสานงานกับสำนักงานพานิชย์  กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า โทรศัพท์/โทรสาร. 053613575


พิมพ์   อีเมล