[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ)สำหรับนักเรียนโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พิมพ์   อีเมล