[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมฟื้นฟูทางหลวงท้องถิ่นอันเนื่องจากเหตุภัยพิบัติ สายทาง มส.ถ.๑-๐๐๐๕ บ้านท่าข้าม - บ้านเสาหิน ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดร


พิมพ์   อีเมล