[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต สายทาง มส.ถ.๑-๐๐๐๒ บ้านทุ่งยาวใต้ - บ้านห้วยไม้ดำ ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก


พิมพ์   อีเมล