ร่วมลงนามในบันทึกกรอบแนวทางความร่วมมือ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547

          นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ร่วมลงนามในบันทึกกรอบแนวทางความร่วมมือ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547  ระหว่างตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน และองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน  วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น.
 

พิมพ์   อีเมล