โครงการ 'ใช้เวลาว่างสร้างอาชีพเสริมผู้สูงอายุ' (กิจกรรมที่ 3 การแปรรูปพืชสมุนไพรใกล้ตัว (ต่อยอด))

         
          นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปิด และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ 'ใช้เวลาว่างสร้างอาชีพเสริมผู้สูงอายุ' (กิจกรรมที่ 3 การแปรรูปพืชสมุนไพรใกล้ตัว (ต่อยอด))
ซึ่งจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 15 - 19 มีนาคม 2564  ณ อาคารอเนกประสงค์วัดสิทธิมงคล อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  วันที่  19 มีนาคม 2564  เวลา 14.00 น. 
 

พิมพ์   อีเมล