ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน

          นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผาจินดา) และคณะ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  วันที่ 10 มีนาคม 2564


พิมพ์   อีเมล