ร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยฯ ครั้งที่ 1/2564

          นายไพฑูรย์ สำราญไพรวัลย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยฯ ครั้งที่ 1/2564  ณ ห้องกระพี้จั่น สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน  วันนี้ 16 มีนาคม 2564  เมื่อเวลา 13.30 น.


พิมพ์   อีเมล