โครงการสำรวจการครอบครองที่ดินของราษฏร ในพื้นที่ป่านอนุรักษ์ ท้องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน (Maehongson Model)

          นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าตรวจเยี่ยมกิจกรรมโครงการสำรวจการครอบครองที่ดินของราษฏร ในพื้นที่ป่านอนุรักษ์ ท้องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน (Maehongson Model) ณ ห้องประชุมธาราทิพย์ โรงแรมอิมพีเรียลธารา แม่ฮ่องสอน และในเวลา 13.00 น. เดินทางเข้าไปในหมู่บ้านหัวน้ำแม่สะกึด เพื่อร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จัดทำแนวกันไฟ ณ บริเวณหน่วยพิทักษ์หัวน้ำแม่สะกึด อุทยานแห่งชาติแม่สุรินทร์

 

 


พิมพ์   อีเมล