โครงการสารพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ

          โครงการสารพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน


พิมพ์   อีเมล