โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “100 นก 1,000,000 ดาว”

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับชาวบ้านตำบลผาบ่อง จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “100 นก 1,000,000 ดาว” ในระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 – 20.00 น. พบกับ 3 โซนกิจกรรมภายในงาน ได้แก่ 1.โซนอิ่มหนำสำราญ การสาธิตการปรุงอาหารพื้นถิ่นจากชาวบ้านตำบลผาบ่อง มากถึง 12 หมู่บ้าน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงร่วมกับคนในพื้นที่ 2.โซนอิ่มเอมตระการตา พบกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาวไทใหญ่ ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น เป็นอัตลักษณ์ที่ไม่มีใครเหมือน 3.โซนอิ่มอกอิ่มใจ พบกับการจำหน่ายสินค้าชุมชน และอาหารพื้นถิ่นในราคาย่อมเยา
ณ กาดซอกจ่า บ้านผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


พิมพ์   อีเมล