การฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นและลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่บริเวณท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์ป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน แขวงทางหลวง ทางหลวงชนบท อบต.ปางหมู เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นและลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 บริเวณท่าอากาศยานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 


พิมพ์   อีเมล