สำรวจต้นราชพฤกษ์ ตามเส้นทางบันไดขึ้น- ลง วัดพระธาตุดอยกองมู

          เครือข่ายต้นกล้า อบจ. นำโดยนางกรรณิกา สุนทร ผู้อำนวยการกองกิจการสภาฯ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นักเรียนโรงเรียนห้องสอนศึกษาฯ และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองฯ ร่วมกันสำรวจต้นราชพฤกษ์ที่ได้ปลูกไว้ ตามเส้นทางบันไดขึ้น- ลง วัดพระธาตุดอยกองมู วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.30.น.


พิมพ์   อีเมล