ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ณ ร้านเฮ็ดก้อเหลียว (สาขา 1)

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยการนำของ นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ณ ร้านเฮ็ดก้อเหลียว (สาขา 1) อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


พิมพ์   อีเมล