อบจ.แม่ฮ่องสอน ขอประชาสัมพันธ์เชิญ ผู้จำหน่ายอาหารไทใหญ่ภายในงาน "เปิดเมิงไต ชิมอาหารไทใหญ่ ชมสินค้าท้องถิ่น" ครั้งที่ 15 เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์ และข้อกำหนดต่าง ๆ รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจำหน่ายอาหารไทใหญ่

อบจ.แม่ฮ่องสอน ขอประชาสัมพันธ์เชิญ ผู้จำหน่ายอาหารไทใหญ่ภายในงาน "เปิดเมิงไต ชิมอาหารไทใหญ่ ชมสินค้าท้องถิ่น" ครั้งที่ 15
เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์ และข้อกำหนดต่าง ๆ รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจำหน่ายอาหารไทใหญ่ ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดและอ่านรายละเอียดด้านล่างนี้
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel