กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำเครื่องจักรกล ออกปฏิบัติงานซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านแม่กิ๊ ตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

               กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำเครื่องจักรกล ออกปฏิบัติงานซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านแม่กิ๊ ตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน 7 วัน (หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์)

 

 

 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel