ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศ ให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศ ให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

 

- ประกาศ -

- ใบสมัคร -

- เอกสารแนบท้าย หมายเลข 1 -

 

 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel