องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2565 ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"

 

LINE_ALBUM____5.jpg

 

 

 

 

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยผู้บริหารและข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้ารับชมสัญญาณการถ่ายทอดสดจากสำนักงาน ป.ป.ช. ส่วนกลาง และร่วมกันประกาศเจตจำนงสุจริตตามนโยบาย No Gift Policy ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel