วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมรับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ หน่วยงานที่ได้ผลการประเมิน (ITA) ระดับ AA

 

LINE_ALBUM____18.jpg

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้ารับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ หน่วยงานที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ที่มีผลคะแนนระดับ AA จากนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel