นายโชคชัย เวชกิจ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน รถจักรยานยนต์วิบาก ประจำปี 2565 "อบจ.แม่ฮ่องสอน โมโตครอส - ไซเคิลครอส 2022 ครั้งที่ 2"

 
            นายโชคชัย เวชกิจ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน รถจักรยานยนต์วิบาก ประจำปี 2565 "อบจ.แม่ฮ่องสอน โมโตครอส - ไซเคิลครอส 2022 ครั้งที่ 2" พร้อมด้วยนางแสงทอง นันทะพรพิบูลย์ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ สนามแข่งบ้านแม่สะกึด ม.4 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
            การจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์วิบาก ในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับชมรมแม่ฮ่องสอนเอ็นดูโร่ โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. 
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel