กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำเครื่องจักรกลออกปฏิบัติงานตามโครงการปรับขยายลานโบสถ์บ้านแม่กิ๊ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำเครื่องจักรกลออกปฏิบัติงานตามโครงการปรับขยายลานโบสถ์บ้านแม่กิ๊ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel